Socialinė atsakomybė
pagarba, žmogui, visuomenei ir gamtai
Profesionalumas
žinios, patirtis, tobulėjimas